• Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [1]
  • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [1]
  • Povezovanje povedi [1]
  • Povezovanje delov povedi [2]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [2]
  • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [2]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [3]
  • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [3]
  • Povezovanje delov povedi [3]