• Povezovanje krajšav z njihovimi pomeni
  • Povezovanje krajšav z njihovimi pomeni
  • Izbiranje ustreznega pomena krajšave