• Tvorjenje prislovov
  • Tvorjenje prislovov
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Stopnjevanje prislovov [2]
  • Stopnjevanje prislovov [1]
  • Dopolnjevanje s pridevnikom ali prislovom
  • Stopnjevanje prislovov v stavku (samo primerniki)