• Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami
  • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
  • Povezovanje delov fraz Reši
  • Povezovanje vrst turizmov z njihovimi razlagami
  • Povezovanje vrst turizmov z njihovimi razlagami