• Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
  • Dopolnjevanje povedi z eno izmed danih možnosti v oklepaju [2]
  • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [2]
  • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]
  • Povezovanje delov povedi [2]