• Povezovanje besed z njihovimi prevodi
  • Dopolnjevanje definicij z ustreznimi besedami
  • Dopolnjevanje povedi z danimi besedami/besednimi zvezami (SMS)
  • Povezovanje besed z njihovimi definicijami