• Povezovanje besed z njihovimi definicijami
  • Povezovanje besed z njihovimi prevodi
  • Izbiranje ustrezne besede/besedne zveze za dopolnitev definicije
  • Dopolnjevanje definicij z ustreznimi besedami
  • Prevajanje slovenskih besed v angleščino
  • Dopolnjevanje povedi z danimi besedami/besednimi zvezami (SMS)