• Dopolnjevanje povedi z danimi besedami/besednimi zvezami (SMS)
  • Povezovanje besed z njihovimi definicijami
  • Povezovanje besed z njihovimi prevodi
  • Izbiranje ustrezne besede/besedne zveze za dopolnitev definicije