• Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [1]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
  • Povezovanje delov povedi [2]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [2]
  • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami (predvsem predlogi/prislovi) [2]
  • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [3]
  • Povezovanje delov povedi [3]
  • Dopolnjevanje teksta z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [3]