• Povezovanje delov povedi [1]
  • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [1]
  • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [1]
  • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed/besednih zvez v oklepaju
  • Povezovanje delov povedi [2]
  • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]